Szolgáltatások

A vezető csak akkor tud megalapozott és felelősségteljes döntést hozni az irodai munkaerő vonatkozásában, ha pontos információval rendelkezik annak teljesítményéről. Fontos, hogy a neki szolgáltatott információkon keresztül tisztában legyen a vállalat feladatrendszeréhez mért kapacitásigénnyel, tényleges kapacitásával, ismerje az irodai munkaerő aktuális vagy adott időszakra vetített leterheltségét. Kizárólag ezek azok az információk, amelyek akár csak egyetlen túlóra elrendelést, belső átcsoportosítást vagy éppen egy tervezett létszámbővítést megalapoznak, tényekkel támasztanak alá.

Amint a vezető rendelkezésére állnak a teljesítményre és hatékonyságra vonatkozó, mérésen alapuló adatok, átfogó és objektív képet kap az irodai humán erőforrás teljes tevékenységéről. Az irodai munkaerő tekintetében, illetve minden olyan döntési helyzetben, amely kapcsolatban van a teljesítménnyel és hatékonysággal, kizárólag ilyen adatok minősülnek a vezetői döntéstámogatás hatékony eszközének.

A HRO módszer alkalmazásával felmérésre kerül a vállalatnál vagy annak egy részlegénél dolgozó irodai munkaerő tevékenysége, valamint hatékonysága. A megállapításokat egy írott audit jelentés formájában ismerheti meg a vezető, amely a többi közt adatokat tartalmaz a vizsgált szervezeti egység és munkavállalói elvárható és tényleges teljesítményéről.

Az így kapott, az irodai humán erőforrás tevékenységére és annak hatékonyságára vonatkozó adatok számos megközelítésben és vonatkozásban informálják a cégvezetőt a rendelkezésre álló irodai munkaerő teljesítményét és hatékonyságát illetően. Ezek olyan naprakész, valós adatokra támaszkodó, hiteles információk, amelyek átfogó és objektív képet adnak az irodai humán erőforrás teljes tevékenységéről.

A HRO módszer, mint vezetői döntéstámogató szolgáltatás nyújtotta információk birtokában vezetőként megalapozott döntéseket tud hozni mind a cég tevékenységét, mind a rendelkezésre álló humán erőforrást illetően.

A HRO módszer alkalmazásával nyújtott szolgáltatások két csoportra oszthatók. A cégre vagy annak egy részlegére vonatkozó szolgáltatások, mint „Szervezeti szolgáltatások”, míg az egyes munkavállalók tevékenységére vonatkozók, mint „Egyéni szolgáltatások” vehetők igénybe. Az egyes szolgáltatásokról bővebben IDE KATTINTVA olvashat.