Mire jó a HRO?

A HRO módszer segítségével mérhetővé válnak olyan munkafolyamatok is, amelyek nem azonos és változatlanul ismétlődő munkafázisokból állnak, illetve amely tevékenységek eredménye nem vagy csak átvitt értelemben tekinthető kézzel fogható fizikai produktumnak.

Szemben a fizikai és betanított munkával, amelyek eredménye egy fizikai termék vagy egy ténylegesen mérhető tevékenység, ilyen munkafolyamatokból áll szinte minden irodai tevékenység, amelyek végzése általában nem eredményez klasszikus értelemben vett produktumot.

Az irodai munka jellemzően nem betanított, jól azonosítható és egymástól elkülönített munkafázisok végzését jelenti. Az irodai tevékenység alapvetően szellemi munka, amelynek eredménye, ha papíron vagy számítógépen manifesztálódik is, csak átvitt értelemben tekinthető fizikai produktumnak, és így nem hasonlítható össze a fizikai munka eredményként létrehozott termékkel.

A HRO módszer alkalmas az irodai tevékenység mérésére, amely lehetőséget teremt arra, hogy cégvezetőként naprakész, objektív adatokra támaszkodó, hiteles információkkal rendelkezzen az irodai humán erőforrás tevékenységéről, annak hatékonyságáról.