Miért van szükség a HRO-ra?

A cégvezető végső célja a minél magasabb profit elérése. Célja elérésének egyik alapvető feltétele, hogy a rendelkezésre álló irodai humán erőforrás a lehető leghatékonyabban végezze munkáját.

Ahhoz hogy a cégvezető az elvégzett munka hatékonyságát meg tudja ítélni, adatokkal kell rendelkeznie, méréseket kell végeznie. Ahhoz hogy méréseket végezzen, tudnia kell, hogy mit és hogyan mérjen.

Az irodai humán erőforrás esetében komoly nehézséget okoz, hogy az elvégzett tevékenység hatékonyságának mérése akár egyénre bontva önmagában, akár egymáshoz viszonyítva milyen objektív adatok figyelembevételével történjen.

A HRO módszer olyan mérőszámokat biztosít a cégvezető számára, amelyek segítségével naprakész, objektív adatokra támaszkodó, hiteles információkkal rendelkezhet irodai humán erőforrása tevékenységéről, annak hatékonyságáról.