Egy évben elvégzett feladatok „vetített értékének” számítása

Egy évben végrehajtott feladatok három részből tevődnek össze:

• a vizsgált évben induló és az adott évben befejezett eljárások (y) teljes egészében az adott évi kapacitást terhelik;
• az előző évről áthúzódó (x) és a vizsgált évben induló, de a következő évre áthúzódó eljárásoknak (z) csak „bizonyos hányada” számítható a vizsgált évi kapacitás terhére.

A vizsgált évre vetített beszerzések számítását a következő lépésekben lehet végrehajtani.

A számítás menete:

a) Egy hónapban bejövő feladatok száma:

a = (y+z)/12

b) Egy hónapra eső befejezett feladatok száma:

b= (x+y)/12

c) Egy feladat időszükséglete az előző évről áthúzódó eljárásokból számítva:

c= x/b (hónap)

d) A vizsgált évre vetített feladatok számának meghatározása

d1) a vizsgált évben induló és befejezett eljárások száma

d1 = y darab

d2) az előző évről áthúzódó (x) eljárások vetített értéke:

d2 = b/c*(1+2+3+…c)

d3) a vizsgált év végén folyaamat lévő eljárások vetített értéke:

d3 = a/c*(1+2+3+…c)

A vizsgált évre vetített teljes feladatok vetített értéke:

d = d1+d2+d3,
és d ≥y, d≤x+y+z