Matematikai modell

Ismeretes, hogy a matematikai modellek eredményessége számtalan területen, mint pl. a fizika, csillagászat, közgazdaságtan bizonyított. A működő elméletek olyan új kérdések megválaszolására is alkalmasak lehetnek, amelyek a modell megalkotásakor nem is kerültek megfogalmazásra. A HRO módszer a többi közt ilyen kérdések megválaszolására nyújt lehetőséget.

A HRO módszer, mint vezetői döntéstámogató szolgáltatás alkalmazása keretében felmérésre kerül a cég teljes irodai tevékenysége. Meghatározásra kerülnek az irodai tevékenység főfolyamatai, a főfolyamatok részekre bontása, majd pedig a teljes folyamatábrák elkészítése. Ezt követően az egyes munkafázisok kerülnek meghatározásra a tevékenységek jellegére, időszükségletére, az ahhoz szükséges képzettségre, költségigényére és a hozzá kapcsolódó bevételre, továbbá egyéb lehetséges szempontokra tekintettel. Ezt követi a főfolyamatok gráf-modelljeinek elkészítése.

A főfolyamatok gráf modelljeiben megadásra kerülnek a lehetséges utak, amelyek lefedik az összes lehetséges munkafolyamatot. Meghatározásra kerülnek az egyes utakhoz rendelhető időszükségletek, kiadások, bevételek és képzettségek. Ezt követően történik meg a cégben értelmezhető összes lehetséges út jellemzőinek kiszámítása. A számítás eredményeként nyert adatok értékelésre és elemzésre kerülnek.