Az irodai humán erőforrás hatékonyságának mérése

Ha megvizsgálná cége vagy annak egy szervezeti egységének irodai humán erőforrás kihasználtságát, a vizsgálat meglepő eredményeket hozna. Mindazonáltal célravezetőbb ezt a jelenséget nem problémaként, hanem lehetőségként azonosítani. Amennyiben mérhetővé válik a rendelkezésre álló irodai humán erőforrás kihasználtsága, teljesítménye, hatékonysága, az eredményekben cégvezetőként nem a hiányosságot, hanem a lehetőséget kell meglátni és mindezt a cég hasznára fordítani.

A kérdés már csak az, hogy cégvezetőként állnak-e rendelkezésére információk az irodai humán erőforrás hatékonyságáról. És ha igen, akkor ezek az információk objektív alapon, vagy netán szubjektív módon kerülnek megállapításra, illetve értékelésre.

Amennyiben cégvezetőként megismeri a rendelkezésre álló irodai humán erőforrás tevékenységének folyamatát, annak mérési- és beavatkozási pontjait, akkor lehetősége nyílik a beavatkozásra, a folyamatok racionalizálására és optimalizálására. Mindezzel pedig cége legfontosabb céljának eléréséhez, a minél magasabb profit eléréséhez járul hozzá.