Az irodai humán erőforrás hatékonyságának fontossága

Az irodai humán erőforrás a cégvezető rendelkezésére álló egyik legfontosabb, egyben legérzékenyebb termelési tényező. A cég rendszeres kiadásai között igen markáns tételt képvisel a humán erőforráshoz köthető kiadások összessége. Ám bármilyen alapvető tényező is, és bármilyen magas költségeket is emészt fel, az irodai humán erőforrás mégis a legkevésbé stabil és legkevésbé kiszámítható a rendelkezésére álló erőforrások közül.

Éppen ezért a már rendelkezésére álló megfelelő irodai humán erőforrás felbecsülhetetlen érték, törekedni kell megőrzésére és annak elérésére, hogy tevékenysége a lehető leghatékonyabb legyen. Más szóval rendelkezésre állása során a lehető leghatékonyabban végezze munkáját.

Ugyanakkor cégvezetőként feltette már a kérdést, hogy a rendelkezésre álló irodai humán erőforrás valójában milyen hatékonysággal végzi munkáját. Illetve ha feltette ezt a kérdést, kapott naprakész, objektív adatokra támaszkodó, hiteles információkat a hatékonyságot illetően?

Feltételezhetően nem kapott. Még pedig azért nem kapott ilyen tartalmú választ, mert nem kaphatott. Ennek oka, hogy mindezidáig nem állt rendelkezésre olyan módszer, amely objektív adatokra támaszkodva szolgáltatott volna információt az irodai humán erőforrás tevékenységének hatékonyságáról. Márpedig ilyen objektív adatok hiányában, bármilyen, az irodai humán erőforrás tevékenységére vonatkozó megállapítás csakis szubjektív, ebből következően a legóvatosabb megfogalmazásban is kellő megalapozottságot nélkülöző lehet.

Cégvezetőként jogosan teheti fel a kérdést, hogy objektív adatok hiányában hogyan hozható bármilyen döntés az irodai humán erőforrást és annak tevékenységét illetően. Hogyan hozható megalapozott és felelős döntés túlóra elrendelést, létszámbővítést vagy esetleges létszám racionalizálást illetően, ha a döntés meghozatalához nem áll rendelkezésre objektív információ. A válasz egyszerű: megalapozott és adatokkal alátámasztott döntés semmiféleképpen sem hozható.

Amennyiben cégvezetőként megalapozott, objektív adatokkal alátámasztott döntéseket kíván hozni, akkor ehhez adatokkal kell rendelkezni a rendelkezésre álló irodai humán erőforrás tevékenysége és annak hatékonysága tekintetében. Ehhez pedig olyan adatokkal kell rendelkezni, amelyek az irodai humán erőforrás tevékenységének mérésén alapulnak.