A humán erőforrás, mint termelési tényező

A humán erőforrás a cégvezető rendelkezésére álló termelési tényezők egyike. A megfelelő humán erőforrás megtalálása, kiválasztása, majd pedig megtartása jelentős anyagi és időbeli befektetést igényel.

A cég rendszeres kiadásai között markáns tételt képvisel a humán erőforráshoz köthető kiadások összessége. Ám bármilyen alapvető tényező is, és bármilyen magas költségeket is emészt fel, a humán erőforrás mégis a legkevésbé stabil és legkevésbé kiszámítható a cégvezető rendelkezésére álló erőforrások közül.

A humán erőforrás kiszámíthatatlansága éppen emberi mivoltából fakad. A humán erőforrás nem egy változatlan összetételű alapanyag vagy éppen egy automata gyártósor, ami rendszeres karbantartás esetén évtizedeken át stabil működést garantál. Sajátossága, hogy képességei nem állandóak, s éppen emiatt teljesítménye sem állandó vagy kiszámítható. Eme változékonysága hatással van hatékonyságára, ami befolyásolhatja tevékenysége tervezhetőségét, végső soron pedig a cég termelékenységét.

A humán erőforrásnak valójában adottsága ez a fajta összetettsége, érzékenysége, ami a belőle fakadó bizonytalanságot eredményezi. A humán erőforrást megtalálni, kiválasztani, majd pedig képezni, motiválni és megtartani kell. Ugyanakkor a humán erőforrásnak a többi termelési tényezővel szemben lelke és saját akarata van, ami a humán erőforrással kapcsolatos tervezhetőséget, az élettartam menedzsmentet a cég szempontjából nehezen tervezhetővé, szinte már kiszámíthatatlanná teszi.

Éppen ezért a már rendelkezésre álló megfelelő humán erőforrás felbecsülhetetlen érték, törekedni kell megőrzésére és annak elérésére, hogy tevékenysége a lehető leghatékonyabb legyen. Ugyanakkor cégvezetőként arról is információval kell bírni, hogy a rendelkezésre álló humán erőforrás valójában milyen hatékonysággal végzi munkáját.