A HRO, a humán erőforrás optimalizálás egy matematikai modellre épülő módszer, amely kifejezetten az irodai humán erőforrás tevékenységének optimalizálására alkalmazható vezetői döntéstámogató szolgáltatás. A HRO módszer lehetőséget teremt az irodai humán erőforrás tevékenységének, kihasználtságának, teljesítményének és hatékonyságának objektív adatokon alapuló mérésére, megismerésére. Alkalmazása eredményeként kimutatható hatékonyságnövekedés, illetve költségcsökkenés és profitnövekedés érhető el.

A rendelkezésre álló megfelelő humán erőforrás felbecsülhetetlen érték, ezért törekedni kell megőrzésére és annak elérésére, hogy a lehető leghatékonyabban végezze munkáját. Ugyanakkor arról is információval kell rendelkezni, hogy az aktuálisan rendelkezésére álló humán erőforrás valójában milyen hatékonysággal végzi munkáját.

A HRO módszer alkalmas az irodai tevékenység mérésére, és egyúttal olyan mérőszámokat biztosít, amely lehetőséget teremt arra, hogy cégvezetőként olyan naprakész, valós adatokra támaszkodó, hiteles információkkal rendelkezzen, amelyek átfogó és objektív képet adnak az aktuálisan rendelkezésére álló irodai humán erőforrás tevékenységéről, annak hatékonyságáról.

Amennyiben megismeri a rendelkezésére álló irodai humán erőforrás tevékenységének folyamatát, annak mérési- és beavatkozási pontjait, lehetősége nyílik a beavatkozásra, a folyamatok racionalizálására és optimalizálására. A HRO módszer nyújtotta információk birtokában megalapozott döntéseket tud hozni a cég tevékenységét, valamint humán erőforrását illetően.  Mindezzel pedig cége legfontosabb céljának eléréséhez, a minél magasabb profit eléréséhez járul hozzá.

A HRO módszer alkalmazásának eredményeként cégvezetőként lehetősége nyílik:

  • racionalizálni, illetve optimalizálni a rendelkezésre álló irodai humán erőforrás tevékenységét;
  • feltárni a cég irodai humán erőforrásának ki nem használt kapacitásit, azokat termelőre fordítani és növelni a cég hatékonyságát, termelékenységét;
  • fejleszteni a rendelkezésre álló irodai humán erőforrás tevékenységének hatékonyságát és növelni a cég versenyképességét;
  • versenyelőnyre szert tenni az eddig ki nem használt irodai humán erőforrás kapacitás optimalizálásával.